Hoạt động chào mừng 36 năm ngày NGVN 20/11

Nhà trường đã tổ chức đêm hội diễn văn nghệ thành công rực rỡ